Egyéni védőeszközök tanúsításával kapcsolatos fontos kérdések

2018.04.11

Jogszabályi háttér

Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet

Fogalmak

EK-megfelelőségi nyilatkozat: a gyártó írásbeli nyilatkozata, hogy a védőeszköz a mintának és e rendelet előírásainak megfelel.

EK-típustanúsítvány: a tanúsítást végző bejelentett szervezet (a továbbiakban: tanúsító szervezet) által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a védőeszköz a mintán elvégzett EK típusvizsgálat alapján megfelel e rendelet előírásainak.

EK típusvizsgálat: egy adott védőeszköz típusát jellemző minta megvizsgálása alapján annak megállapítása, hogy a védőeszköz védelmi szintje kielégíti-e a jogszabályi követelményeket, nem jelent-e kockázatot a használó munkavállaló egészségére, más személyek vagy a háziállatok számára.

Meddig érvényes egy EK-megfelelőségi tanúsítvány?

"9. § (2) bekezdés "A kiadott EK-típustanúsítvány nem átruházható, érvényességi ideje - a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével - öt év. Az EK-típustanúsítvány a tanúsító szervezet tulajdona.

(3) Ha a vizsgálati jegyzőkönyv a felhasznált anyag vagy egyéb valószínűsíthető ok miatt olyan megállapítást tartalmaz, amelyek miatt a vizsgált védőeszköz védelmi szintje csökkenhet, akkor a vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott, a védőeszköz védelmi szintje változatlanságát jelző időpontig tartó érvénnyel lehet kiadni az EK-típustanúsítványt."

Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet 9. § (2) bekezdését a 17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet 10. § (2) bekezdésével került hatályba.

Magyarul a 2013.05.04. után kiállított típustanúsítvány érvényessége 5 év vagy amit a tanúsító szervezet meghatároz.

Mi van azokkal az egyéni védőeszközökkel, amiknek az EK-típustanúsítványát 2013.05.04. előtt állították ki?

Végtelen határidőről bizonyosan nem lehetséges beszélnünk. Az irányelv (18/2008. SZMM rendelet) alapján kiadott EK-típustanúsítványok maximum 2023. április 21-ig lehetnek érvényben. Ezt követően már EU-típusvizsgálati tanúsítványról beszélünk.

Mennyi ideig érvényes egy EK-megfelelőségi nyilatkozat?

Ha az egyéni védőeszköz 1. kategóriájú

  • Ebben az esetben az EK-megfelelőségi nyilatkozatban az egyéni védőeszközre vonatkozó MSZ EN szabványra való és a 18/2008. SZMM rendelet 4. §-ra való (vagy ennek megfelelően az EN szabványra és a 89/686/EGK irányelv 8.cikk (3) bekezdésére) hivatkozásnak szerepelnie kell (és elegendő az ezekre való hivatkozás, mely szerint a védőeszköz megfelel az ezekben előírt alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek). Mivel ezek akár hosszabb ideje is lehetnek változatlanok, ezért az EK-megfelelőségi nyilatkozat is lehet 5 évesnél régebbi.

Ha az egyéni védőeszköz 2. kategóriájú

  • Ebben az esetben az EK-megfelelőségi nyilatkozatban meg kell nevezni azt a bejelentett szervezetet, aki az EK-típusvizsgálatot elvégezte és kiadta az EK-típustanúsítványt, melyben az egyéni védőeszköz azonosítására alkalmas számokat és a tanúsítvány számát is szerepeltetni kell, ekkor abban az esetben lehetséges 5 évesnél régebbi EK-megfelelőségi nyilatkozat, ha a védőeszközzel kapcsolatban nem változott sem a szabvány, sem a kialakítás, sem más alapvető körülmény.

Ha az egyéni védőeszköz 3. kategóriájú

  • Ebben az esetben elég ritka, hogy az EK-típustanúsítvány 5 évesnél régebbi, de nem lehetetlen, annak ellenére sem, hogy ezeket az egyéni védőeszközöket a bejelentett szervezet évente, rendszeresen ellenőrzi, hogy a gyártott egyéni védőeszköz továbbra is azonos az EK-típustanúsítványban meghatározottal. Ebben a kategóriában tehát szintén lehetséges 5 évesnél idősebb EK-típustanúsítvány, amennyiben az egyéni védőeszköz gyártását ellenőrző bejelentett szervezet nem talál változást és más lényeges körülmény, pl.: szabvány, kialakítás, védelmi képesség stb. sem változott.

Bármelyik esetről is beszélünk az EK-megfelelőségi nyilatkozat egészen addig az időpontig érvényes, míg az alap EK-típustanúsítvány is érvényes vagy addig (pl.: 1. kategóriánál), amíg az egyéni védőeszköz valamilyen alapvető tulajdonsága, védelmi képessége vagy szabványa lényegesen nem változik.

Az EK-megfelelőségi nyilatkozatnak és/vagy tanúsítványnak magyar nyelvűnek kell lennie?

Az EK-megfelelőségi nyilatkozat a magyar jogszabály (18/2008. SZMM rendelet) szerinti adattartalommal, magyar nyelven rendelkezésre kell álljon.

Az EK-típustanúsítvánnyal kapcsolatosan semmilyen előírás nem található, hogy az EK-típustanúsítvány magyar nyelvűnek kell lennie.